Kiserdei Óvoda Balatonfüred

Óvónők, dajkák

Óvodába  Készülőknek Az év rendje Galéria Tagóvodáink Kiserdei Óvoda Kezdőlap, Információ, Betekintő Dolgozóink:

Dobosné Adamik Éva

Feketéné Antal Erzsébet

Fogarasi Kinga

Horváth Virág Fanni

Illés Eszter

Kovács Zoltánné

Sági Ferencné

Varga Nándorné

Óvoda vezető:

Czunamné Szabó Ágnes


Általános helyettes:

Sági Ferencné


Bácsi Tímea

Mesterné Fertig Andrea

Nagy Anikó

Szabóné Gyenes Ágnes

Varga Hajnalka

Dajkák: Óvónők: Vezetők:

Freund-Városi Zsuzsanna

Óvodatitkár: Karbantartó:

Steiner Kálmán


Kiserdei Óvoda Balatonfüred

A Kiserdei Óvoda, gyönyörű természeti környezetben, a fenyves erdő és a Balaton között, csendes, nyugodt, jól megközelíthető helyen, több mint 40 éve várja az óvodás korú gyermekeket.

 

Gyermekférőhelyünk száma 87 fő.


Óvodánk négy csoportos, az azonos életkorú csoportokba kb. 20-25 gyermek jár.

Napi 10 órás nyitva tartásban üzemelünk. A gyermekcsoportok reggel 6.30 - tól 7.30 - ig, és délután 16.00 - tól 16.30 - ig összevontan üzemelnek.


Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Napirendünk rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított, tükrözi szokásainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék kitüntetett szerepét.

Minden olyan tárgyi feltételt igyekszünk biztosítani, ami a 3-7 éves korosztály testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges. Csoportszobáinkban galéria található. Bútoraink, játékaink, tornaszereink természetes anyagokból készültek, a XXI. századi igényeknek megfelelően.

Ahhoz, hogy folyamatosan meg tudjunk felelni az új kihívásoknak, magasan képzett óvodapedagógusokra van szükség. Intézményünkben minden óvónő szabadon képezheti magát pedagógiai érdeklődésének megfelelően (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). Felkészült, dinamikus, fiatal óvónőink alakítják a gyermekekben a helyes viselkedési formákat, az érzelmi és erkölcsi viszonyokat, közvetítik a helyi hagyományokat, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit, és nevelnek az egészséges életmódra.


Az óvoda közvetlen környezetében elterülő fenyves erdő és a Balaton közelsége a lehetőségek széles tárházát hordozza:

- Napi séták, kirándulások alkalmával közvetlen tapasztalatszerzést tesz lehetővé az erdő és a Balaton megismerésében, megfigyelésében.

- Biztosítja a rendszeres levegőzést tiszta, oxigéndús környezetben.

- Lehetőséget nyújt a természetes mozgásra (futás, ugrás, függés,..stb.).


"A gyermek személyiségének, specifikusan emberi tulajdonságainak fejlődésében a környezet nem egyszerűen a fejlődést feltétlenül szolgáló miliő, hanem a fejlődés forrása!"           (D. B. Elkonyin)


Amit minden hozzánk beiratkozó kisgyermek átél, az az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetet biztosító óvodai légkör, egyéni bánásmód és rugalmas napirend. Csak ilyen környezetben bontakozhat ki személyiségük, valósulhat meg sokoldalú fejlődésük.

 

Dokumentumok
Kezdőlap Óvodánkról Csiga csoport Csoportjaink!
Balatonfüredi