ELJÁRÁSREND

A 2020/2021.NEVELÉSI ÉV JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE KIDOLGOZOTT PROTOKOLL
BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA 

8230. BALATONFÜRED, PARK U. 11


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2020. augusztus 18-án kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021.tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján a Balatonfüredi Kiserdei Óvodában új eljárásrend lép életbe.

Minden intézkedést a Fenntartó előzetes tájékoztatása valamint utasítása előz meg.

Az eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően kerül sor.

A módosításról a dolgozók tájékoztatást kapnak.

Az eljárásrend minden dolgozóra kötelező érvényű, be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással jár.

A munkakörnek megfelelően a pedagógus feladata az eljárásrend csoporton belüli betartása, ellenőrzése, az intézményvezető felé tájékoztatási kötelezettség az eljárásrend eredményéről, esetleges módosítás szükségességéről.

A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkaköri kötelessége a munkakörében elrendelt feladatokon túl az eljárásrend eredményének és tapasztalatainak megosztása az intézményvezetővel.

1. Felkészülés a nevelési évre

1.1. Az intézmény által használt helyiségek, eszközök és egyéb felszerelések alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítását el kell végezni! Ennek ellenőrzését az intézményvezető gondoskodik, melyről feljegyzést készít.

1.2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását, mely szerint óvodákra alkalmazott feladatok a következők:

  - felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

  - ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

  - padó és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;

  - játékok, sporteszközök tisztítására;

  - radiátorok, csövek lemosására;

  - ablakok, üvegfelületek tisztítására;

  - szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

  - képek, tablók, világítótestek portalanítására;

  - pókhálók eltávolítására;

  - rovar- és rágcsálóirtásra.

2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások

2.1. A nevelési intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

2.2. A nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

2.3. Az intézmény előtt, az udvaron, a folyosókon a csoportosulás nem megengedett, a szülőkkel és egyéb látogatókkal csak a szükséges, rövid információátadásra kell törekedni a megfelelő védőtávolság betartásával (1,5m). Az információátadásra (sürgős, személyes információk kivételével) az online csoportokat, e-mailt vagy a telefonos elérhetőséget kell előnyben részesíteni.

2.4. A gyermekeknek maszk viselése nem kötelező, dolgozóknak ajánlott, de nem kötelező.

2.5. Az óvodai foglalkozások az időjárás függvényében, a szabadban is megtarthatók. a mozgásfoglalkozást különösen.

2.6. A kulturális, sport és szabadidős tevékenységek megszervezése lehetőleg szabadtéren, vagy rossz idő esetében zárt térben a kézmosás és létszámkorlát szabályainak betartásával történjen.

2.7. A szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett, lehetőleg szabad térben vagy maszk, távolságtartás, kézfertőtlenítés mellett tarthatók meg. A szükséges információk e-mailben, online vagy a levelezőcsoportokon keresztül jussanak el a szülőkhöz.

2.8. A szülős beszoktatásokra csak szükség esetén kerüljön sor, a gyermek természetes szükséglete szerint, ügyelve, hogy személyisége ne sérüljön, a beszoktatás zökkenőmentes legyen.

2.9. Az óvoda napirendjének és házirendjének betartása és betartatása kötelező! Fel kell hívni a szülők figyelmét a várakozási idők - a gyermek érkezésekor és távozásakor - lerövidítésére.

3. egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

3.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező! Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan fertőtlenítse a kezét a gyerekek esetében a csoportba lépés előtt KÖTELEZŐ a szappanos kézmosás!

3.2. A szociális helységekben biztosított a szappanos kézmosási lehetőség, vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. Kéztörlésre papírtörlő biztosított, textiltörölköző használata a dolgozók esetében nem megengedett.

3.3. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

3.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani, de mindenképpen napi szinten fel kell hívni a figyelmet - a szülők bevonásával és együttműködésével -, az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében nyitva kell tartani. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett működhet a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

3.8. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4. étkezésre vonatkozó szabályok

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

4.4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása (szekrényben), önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje, fertőtlenítő mosása minden használatot követően indokolt.

4.5. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szer biztosított, annak rendszeres használata fokozottan szükséges.

5. az egészségügyi ellátás szabályai

5.1. A járványügyi készültség időszakában az óvoda-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.

5.2. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok,– a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

5.3. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét.

6. A hiányzások kezelése

6.1. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

6.2. A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Formai követelményeit az intézmény Házirendje szabályozza.

7. teendők beteg személy esetén

7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az üzemorvost/háziorvost/kezelőorvost aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

7.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

7.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén

8.1. Az esetleges fertőzés esetén megváltozó munkarendre valamennyi dolgozónak fel kell készülnie. Erre az intézményvezetés protokollt készít.

8.2. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

8.3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

8.4. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül egyéb (nem megszokott) munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik.

8.5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania a gyermekétkeztetést.

 

9. kommunikáció

Az intézményvezetés felhívja az óvoda közösségéhez tartozók (dolgozók, szülők, közvetlen partnerek) figyelmét arra, hogy az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületeken kövessék a hiteles tájékoztatás/tájékozódás érdekében.

Balatonfüred, 2020.08.31.


Built with ‌

Mobirise.com