BEIRATKOZÁS BALATONFÜRED VÁROS ÓVODÁIBA

a 2024/2025. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 8 § (2) értelmében minden gyermek abban az

évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább

napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A városban található óvodákba történő beiratkozás időpontja egységesen:

2024. április 29-30., 8.00-16.30

Beiratkozások helyszínei:

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda: 8230 Balatonfüred, Park utca 11.

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág Tagóvoda: 8230 Balatonfüred, Hunyadi utca 24.

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda: 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37.

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 18. Balatonfüredi

Tündérkert Óvoda – Kökörcsin Tagóvoda: Pécsely, Iskola utca 183.

Balatonfüredi Református Óvoda: 8230 Balatonfüred, Mogyoró utca 1.

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda: 8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata

2. a gyermek lakcímkártyája

3. a gyermek TAJ- kártyája

4. a szülő/gondviselő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

5. nem magyar állampolgár beíratásánál a gyermek Magyarországi tartózkodását igazoló

dokumentumok.

6. a szülők felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozat (letölthető melléklet)

Nyílt napok időpontjai az óvodákban:

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda: 2024. április 10. szerda 9.00-11.00

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda: 2024. április 15. hétfő 8:00-11:00

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda Mesevilág Tagóvodája: 2024. április 16. kedd 8:00-11:00 Balatonfüredi

Tündérkert Óvoda: 2024. április 17. szerda 8:00-11:00

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda: 2024. április 18. csütörtök 8.00-11.00

Balatonfüredi Református Óvoda: 2024. április 19. péntek 8.00-11.00

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvodája: 2024. április 22-23. hétfő-kedd 8.00-11.00

Kérjük, hogy amennyiben gyermeke 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között született - így

a gyermek 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között igénybe fogja venni az óvodai ellátást

- szintén jelezze beiratkozási szándékát a körzetes, vagy a választott nem körzetes óvoda felé

április 29-30-án! ! !

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2024. május 30-ig.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül

– jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A

kérelemmel

kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Körzettel rendelkező óvodák

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda Óvodavezető: Czunamné Szabó Ágnes Honlap: www.kiserdeiovoda.hu

E-mail: bfuredi.kiserdeiovoda@gmail.com Tel: 06 30 960 5889

Cím: Park u. 11.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1ukFZfu_l64V4xab7eb7vDCaGHp9b4Chd/view?usp=sharing

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág Tagóvoda:

Tagóvodavezető: Czunamné Szabó Ágnes Honlap: vasutiovoda.5mp.eu

E-mail: mesevilag24@gmail.com Tel: 06 87 342 524

Cím: Hunyadi u. 24.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://youtu.be/k3gHn2_oSOg

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda:

Óvodavezető: Kovács Alíz Honlap: www.ovarosiovoda.hu

E-mail: vezeto@ovarosiovoda.hu Tel: 06 87 342 785

Cím: Kossuth L. u. 37.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1iz96LDdqsCcO6_HI1ASp7A0phW3A7YtJ/view?usp=drive_web

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda:

Óvodavezető: Pungor Éva

Facebook oldal: www.facebook.com/fureditunderkertovoda E-mail: tunderkertovoda.fured@gmail.com

Tel: 06 87 481 106

Cím: Noszlopy G. u. 18.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1-s7WlUPF15TdtjFT6bYzjCMaswyHCup8/view?usp=drive_web

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda - Kökörcsin Tagóvoda:

Tagóvodavezető: Mészáros Andrásné Honlap: ovi.pecsely.hu

E-mail: pecsely.ovoda@canet.hu Tel: 06 87 445 064

Cím: Pécsely, Iskola u. 183.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1CJ3vmsew65lkO7JhRdpUGlxakQ9ExPFu/view?usp=sharing

A gyermek lakóhelye szerinti körzetes óvoda a https://kir.hu/korzet honlapon tekinthető meg.

Körzettel nem rendelkező óvodák

Balatonfüredi Református Óvoda

Tagóvodavezető: Berki-Szabó Melinda Honlap: reformatusisk.hu

E-mail: balatonfured@reformatusisk.hu Tel: 06 30 960 1872

Cím: Mogyoró utca 1.

A beiratkozással kapcsolatos további információk az intézmény honlapján megtekinthetők.

Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://reformatusisk.hu/2021/03/16/ovodai-bemutatkozo-kisfilmunk/

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda

Óvodavezető: Szabadi Edit Honlap: aracsiref.hu

E-mail: csillagkert.vezeto@gmail.com Tel: 06 30 690 1643

Cím: Iskolalépcső u. 4.

A beiratkozással kapcsolatos további információk az intézmény honlapján megtekinthetők. Az óvoda

bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=7VLDk3p3Yq8


Drag & Drop Website Builder