BEIRATKOZÁS BALATONFÜRED VÁROS ÓVODÁIBA

a 2023/2024. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 8 § (2) értelmében minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A városban található óvodákba történő beiratkozás időpontja egységesen:
2023. április 24-26.
2023. április 24-25-én 8:00-16:30 / április 26-án 8:00-13:00
Beiratkozások helyszínei:
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda: 8230 Balatonfüred, Park utca 11.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág Tagóvoda: 8230 Balatonfüred, Hunyadi utca 24.
Balatonfüredi Óvárosi Óvoda: 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37.
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 18.
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda – Kökörcsin Tagóvoda: Pécsely, Iskola utca 183.
Balatonfüredi Református Óvoda: 8230 Balatonfüred, Mogyoró utca 1.
Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda: 8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
2. a gyermek lakcímkártyája
3. a gyermek TAJ- kártyája
4. a szülő/gondviselő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
5. nem magyar állampolgár beíratásánál a gyermek Magyarországi tartózkodását igazoló dokumentumok.
6. a szülők felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozat (letölthető melléklet)
Nyílt napok időpontjai az óvodákban:
Balatonfüredi Óvárosi Óvoda: 2023. április 17. hétfő 8:00-11:30
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda és Mesevilág Tagóvoda: 2023. április 18. kedd 8:00-11:30
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda: 2023. április 19. szerda 8:00-11:30
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda – Kökörcsin Tagóvoda: 2023. április 20. csütörtök 8.00-11.30
Balatonfüredi Református Óvoda: 2023. április 20. csütörtök 8.00-11.30
Kérjük, hogy amennyiben gyermeke 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született - így a gyermek 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között igénybe fogja venni az óvodai ellátást - szintén jelezze beiratkozási szándékát a körzetes, vagy a választott nem körzetes óvoda felé április 24. és 26. között! ! !
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. május 26-ig.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Körzettel rendelkező óvodák
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
Óvodavezető: Czunamné Szabó Ágnes
Honlap: www.kiserdeiovoda.hu
E-mail: bfuredi.kiserdeiovoda@gmail.com Tel: 06 30 960 5889
Cím: Park u. 11.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:
https://drive.google.com/file/d/1ukFZfu_l64V4xab7eb7vDCaGHp9b4Chd/view?usp=sharing
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág Tagóvoda:
Tagóvodavezető: Ilyés Mária Daniella
Honlap: vasutiovoda.5mp.eu
E-mail: mesevilag24@gmail.com
Tel: 06 87 342 524
Cím: Hunyadi u. 24.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:
https://youtu.be/k3gHn2_oSOg
Balatonfüredi Óvárosi Óvoda:
Óvodavezető: Kovács Alíz
Honlap: www.ovarosiovoda.hu
E-mail: vezeto@ovarosiovoda.hu
Tel: 06 87 342 785
Cím: Kossuth L. u. 37.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:
https://drive.google.com/file/d/1iz96LDdqsCcO6_HI1ASp7A0phW3A7YtJ/view?usp=drive_web
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda:
Óvodavezető: Pungor Éva
Facebook oldal: www.facebook.com/fureditunderkertovoda
E-mail: tunderkertovoda.fured@gmail.com
Tel: 06 87 481 106
Cím: Noszlopy G. u. 18.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:
https://drive.google.com/file/d/1-s7WlUPF15TdtjFT6bYzjCMaswyHCup8/view?usp=drive_web
Balatonfüredi Tündérkert Óvoda - Kökörcsin Tagóvoda:
Tagóvodavezető: Gyurom Krisztina
Honlap: ovi.pecsely.hu
E-mail: pecsely.ovoda@canet.hu
Tel: 06 87 445 064
Cím: Pécsely, Iskola u. 183.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el:
https://drive.google.com/file/d/1CJ3vmsew65lkO7JhRdpUGlxakQ9ExPFu/view?usp=sharing
A gyermek lakóhelye szerinti körzetes óvoda a https://kir.hu/korzet honlapon tekinthető meg.
Körzettel nem rendelkező óvodák
Balatonfüredi Református Óvoda Tagóvodavezető: Berki-Szabó Melinda Honlap: reformatusisk.hu E-mail: balatonfured@reformatusisk.hu Tel: 06 30 960 1872 Cím: Mogyoró utca 1. A beiratkozással kapcsolatos további információk az intézmény honlapján megtekinthetők.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el: https://reformatusisk.hu/2021/03/16/ovodai-bemutatkozo-kisfilmunk/
Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda Óvodavezető: Szabadi Edit Honlap: aracsiref.hu E-mail: csillagkert.vezeto@gmail.com Tel: 06 30 690 1643 Cím: Iskolalépcső u. 4. A beiratkozással kapcsolatos további információk az intézmény honlapján megtekinthetők.
Az óvoda bemutatkozó kisfilmje az alábbi linkről érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=7VLDk3p3Yq8

Made with ‌

Landing Page Builder